Populární Místo Pro Moderní Ženy, Které Pomohou Každou Ženu Sovoyu Změnit Život K Lepšímu

Stalking: ztlumení telefonních hovorů

Stalking může být také realizován ve formě ztlumení telefonních hovorů, ve kterých je oběť obtěžování nazývána a nikdo nepromluví: když ztlumení telefonních hovorů spadne do pronásledování

ztlumit telefonní hovory jsou formou stalking a proto spadají do trestných činů pronásledování proti osobě, která se stává vmíra obtěžování, Chcete-li spáchat zločin pronásledování není nutné provádět vysoký počet ztlumených telefonních hovorů, vše závisí na tom, jaký vliv má toto chování na ty, kteří ho trpí.

STALKOVÁNÍ A PERSECUTOR ACTS

Ve skutečnosti, jurisprudence dlouho přemýšlel o tom, jak kvantifikovat zločin pronásledování, nebo kolik obtěžování byly nezbytné k tomu, abychom mohli mluvit pronásledování, Pomalu se však tato myšlenková linie vzdala alespoň zčásti a pozornost se netýkala ani číselného počtu aktů, ale důsledků, které na oběti měly.

Tyto pozice slouží ve skutečnosti chránit oběti, odrazující od chování stalkerů s hrozbou, že budou odsouzeni i pro jednu výzvu.

Video:


Menu