Populární Místo Pro Moderní Ženy, Které Pomohou Každou Ženu Sovoyu Změnit Život K Lepšímu

Běžné výdaje na výživné

Běžné výdaje na výživné: jsou

Jaké jsou náklady na výživné? Jedná se o tzv. Běžné výdaje, konkrétně zjistíme, co jsou

Běžný příspěvek na výživné

Lvýživného placené za děti musí pokrývat to, co se běžně nazývá běžných nákladů, které bychom mohli definovat jako výdaje, které nespadají do běžné rodinné rutiny a které již byly pro. t podpora dítěte před oddělení, Pro další přehlednost zde uvádíme obecný seznam běžných nákladů kteří by měli být zahrnuti do výživného, ​​s výjimkou zvláštních situací

Mimořádné výdaje na podporu dítěte

Běžné zdravotní výdaje pro děti

Nákup běžných volně prodejných léků používaných k léčbě nemocí, které obvykle trpí všechny děti (horečky, nachlazení, nemoci z nemoci), je třeba považovat za běžný výdaj.

Kontrolní návštěvy

Do běžných výdajů musí být zahrnuta běžná kontrolní návštěva, protože se zpravidla každý rok opakuje, aby se ověřilo dobré zdraví dítěte.

Školné

Výdaje na knihy, školné a podobně jsou naprosto považovány za běžné výdaje, protože se každý rok opakují s pravidelností po všechny roky školního života dítěte.

Pomoc dětem se zdravotním postižením

Pokud máte dítě se zdravotním postižením, náklady na léčbu nejsou mimořádné, i když jsou specializované, protože vás budou doprovázet po celý život, a proto spadají do vaší zdravotní péče.

Hlídání dětí

Pokud i během manželského života byla k péči o děti vždy použita hlídačka, a pokud je to i nadále nezbytné, nebo se po odloučení stane nepostradatelným, je třeba ji považovat za běžný výdaj. Místo toho spadá do mimořádných výdajů, pokud je nazývána pouze epizodicky

Účty a kondominium

Vzhledem k tomu, že náklady se časem opakují, nelze je v žádném případě považovat za mimořádné výdaje, ale ve všech ohledech jsou běžné.

Video: Jak funguje odličovací žínka MUE


Menu