Populární Místo Pro Moderní Ženy, Které Pomohou Každou Ženu Sovoyu Změnit Život K Lepšímu

Jak požádat o úhradu mimořádných výdajů

Jak požádat o úhradu mimořádných výdajů: výdajů

Jak se vrátit k nepředvídaným výdajům vzniklým dětem manželi, jaká dokumentace musí být předložena

Jak uplatnit mimořádné výdaje

Jako součást opatření, která se týkají dětí, soudce obvykle očekává vedle povinnosti zaplatit a měsíční pravidelné kontroly, nebo výživného, ve prospěch mateřského zástupného zástupce, rovněž břemeno přispívání pro kvóty (obecně 50%) na výplaty pro. t mimořádné výdaje.

Jedná se o náklady, které nelze předvídat nebo kvantifikovat předem, aby se předešlo nepředvídatelným událostem a potřebám, které nespadají do běžných životních zvyklostí nezletilých dětí (např. Náklady na diagnostické vyšetření, na fyzioterapeutické sezení, na soukromé školní opakování atd.). ).

Mimořádné výdaje na podporu dítěte

V soudní praxi se však často stává, že tyto dodatečné náklady jsou původem lit. mezi manželivzhledem k tomu, že často není uzel o jejich nezbytnosti, výši relativních částek, předchozí dohoda mezi stranami a podpůrná dokumentace užitečná k prokázání výplat nevyřešena.
Je zřejmé, že k překonání mnoha těchto nevýhod je vhodné, aby se strany a jejich obhájci během odvolání neomezovali pouze na používání tohoto výrazu všeobecně. "mimořádné výdaje", ale naopak stanovit podrobně, jaké jsou dodatečné náklady ve srovnání s pevným měsíčním vkladem, které musí manželé zaplatit poměrným způsobem, a způsoby jejich placení (např. lékařské a / nebo specializované výdaje); nejsou pokryty NHS, poplatky za jazykové kurzy a / nebo sporty atd.).

Poukázky na výdaje

Pokud jde o nejobtížnější aspekt úhrady, získat navrácení podílu pravomocí non-kololocing rodiče, manžel, který utrpěl náklady, musí to zdokumentovat, a to nejen pro svou vlastní ochranu, ale také proto, aby umožnil druhému, aby využil daňových odpočtů stanovených zákonem.
Jinými slovy, aby mohl být rodič vrácen k zaplacení částky, která mu náleží ve prospěch druhého, a odečte příslušnou částku,předložení podkladů, tj. daňové příjmy, faktury a / nebo příjmy potvrzující částky postoupené postupníkem.

A tak například v případě soukromých lékařských a / nebo specializovaných návštěv musí být příbuzný vytvořen fakturu vystavenou lékařem, zatímco v případě školních výdajů vynaložených na zápis do soukromých institucí bude vhodné předložit potvrzení o zaplacení školného.

Vymáhání mimořádných výdajů na dítě

Je také možné požádat o vydání jednoho dvojnásobné účtování 50% poplatku každý, s výhradou zátěže konzultovaného odborníka (např. lékaře, psychoterapeuta atd.), vystavit dvě faktury za stejnou službu. Navíc uchovávání a uchovávání dokumentace prokazující částky vyplacené jako mimořádné výdaje umožní věřiteli manželovi, aby za určité druhy výplat (např. Lékařů a škol) a v případě nezaplacení neplatičem jednal přímo s pravidlem získat uzdravení, a proto, aniž by bylo nutné nejprve zahájit řízení o soudním příkazu; za tímto účelem je rovněž nezbytné, aby tyto výdaje byly přesně vymezeny v ustanovení o rozluce nebo rozvodu.
Stejně tak i pro účely vyhnout se jakémukoli sporu ze strany manžela / manželky, který (-é) je povinen (-i) uhradit (-e), je vždy vhodné s ním souhlasit a předem uhradit náklady s tím spojené, s výjimkou samozřejmě povinných a naléhavých.

Předpis mimořádných nákladů

Mimořádné náklady obecně vyprší po pěti letech, jako jsou náklady na podporu dítěte manželka zůstala nezodpovězena, Je proto nezbytné připravit případný příkaz před uplynutím pětiletého období.
Od Avv. Francesca Oriali

Video: Mercedes GLK 220CDi 4matic 4x4 test - TOPSPEED.sk


Menu