Populární Místo Pro Moderní Ženy, Které Pomohou Každou Ženu Sovoyu Změnit Život K Lepšímu

Účinky oddělení na adoptované děti

Jaké problémy vznikají rodičům dětí přijatých v době odloučení? Na co byste měli dávat pozor?

oddělení téměř vždy poskytuje více či méně problematické důsledky pro života fíkůi, ať už přijaté nebo ne. Pokud však dobře zvládnete, dynamika spojená s oddělením, nebude představovat v budoucnosti a sama o sobě příčinou nemoci dětí a po období přirozené úpravy bude dosaženo dobré nové rovnováhy.

PŘIJETÍ A ROZDĚLENÍ, KTERÉ DESTINY PŘIJALA DĚTÍ?

Také to není podstatné rozdíl mezi adoptovaným a nez adoptovaným dítětem; v těchto případech není rozdíl, ani přítomnost či nepřítomnost krevní vazby, ani odlišný kulturní původ osvojeného dítěte. Místo toho to bude kvalitapřipojení dítěte k oběma rodičům nebo jeden z nich ovlivnit tak či onak.
V případě odloučení dítě nebo dívka, která již několik let (od raného dětství) žije doma se svými adoptivními rodiči, sdílí svůj životní styl a své kulturní a environmentální zvykya tím pádem více či méně zdravé spojení s oběma, jistě oceníte stejné potíže a stejné změny, jako kterýkoli z jeho ostatních. současný není přijat.

To je velmi důležité zdůraznit, protože to je často první myšlenka na adoptivní rodič oslovuje dítě mimořádně znepokojeným způsobem, protože a dítě k adopci budou často zvažovány křehčí a mnohem problematičtější než ostatní, a proto jsou více vystaveni psychopatologickým důsledkům, ale to není vždy pravda.

V případech, kdy místo toho, lvazba na adoptivní rodiče je stále v korzetunebo, možná na určitou dobu, tedy v případech, kdy k odloučení dochází téměř současně s přijetím (nebo krátce po něm), bude také důležité zaručit nově příchozímu emocionální stabilitu a zdravou rutinu hned.

Rovněž bude nezbytné, aby bylo v průběhu času jasně řečeno, že tyto dvě rodiče chtějí jako dříve a možná i více než dříve jeho přítomnost jako dítě a že každá změna týkající se páru tuto touhu a tento předpoklad nezmění. Bude důležité dát dítěti jasnou představu, že volba bude stejně zodpovědná proti němu, a proto nemohou být zpochybňovány.
Platí proto stejná zásada děti nebyly přijaty, to je zachování stejné náklonnosti, stejné kvality života a stejných pozitivních podnětů pro zdravý fyzický a emocionální růst. V mnoha případech bude adopce doprovázena v prvních dnech cestou podporu rodičovství pro oba rodiče s cílem usnadnit přizpůsobení se nové skutečnosti vítá dítě nebo dítě, a proto bude v tomto případě účast obou členů páru ústřední, a to zejména v případě oddělení.
To ve skutečnosti umožní oběma, aby zvládli situaci nejlepším způsobem, přičemž se ujistili, že tyto dvě role (rodič a manželka) nejdou do zmatku nebo překrývání. oddělení proto by nemělo být překážkou péče o adoptovaného syna nebo dceru odpovědným způsobem, protože být rodičem neznamená být šťastný pár.

Video:


Menu