Populární Místo Pro Moderní Ženy, Které Pomohou Každou Ženu Sovoyu Změnit Život K Lepšímu

9 Znamení, že jste si jisti (a milujete vás)

9 Znamení, že jste si jisti (a milujete vás): znamení

Není mnoho bezpečných žen, ale mohou být rozpoznány některými malými, ale základními znaky...

JAK UZNÁVAT A ZÍSKAT BEZPEČNÉ ŽENY - Nejistota je pocit, který vždy věnuje pozornost lidem a zejména ženám. "Jsem člověk příliš nejistá"často se bráníme tím, že odmítáme příležitost,"Dáváte hodně, ale jste žena, která není přesvědčena o vašich schopnostech„Slyšíme se příliš mnohokrát.

Bezpečnost však není skutečností, ani podmínkou, se kterou se člověk narodí. Je zřejmé, že jsou ti, kteří jsou temperamentně náchylnější k tomu být, ti, kteří se dívají ráno do zrcadla a přemýšlejí.Wow!", na rozdíl od těch, kteří se místo toho vyhýbají jakémukoli odraznému povrchu, jako je mor, jen tak, aby nezničili den.

5 kroků ke zlepšení sebeúcty

Stát se v bezpečí je dost, to je dost práce na sebevědomí a dát náležitou zásluhu na své vlastní kvality a, ano, na své vlastní chyby. Protože dokonalý jedinec neexistuje, ani nikdy nebude existovat, a uvědomit si, že je to první krok k zahájení láskyplného, ​​kdo jsme, a proto se musíme s větší důvěrou prezentovat druhým.

A pokud si myslíte, že si jistí lidé jsou snooty, bezmocní a bez pokory, mýlíte se. Byli jen schopni najít správná rovnováha mezi jejich nedokonalým bytím a zbytkem světa, jako to:

Neusilují o dokonalost

Nikdo není dokonalý a vědí to velmi dobře, proto se nesnaží skrývat své nedokonalosti, ale zvyšovat je, což je často silným bodem. Ať už je to defekt fyzické nebo charakterové, zda se ženy nenechají zastrašit rozsudkem druhých, ale milují se navzájem za to, čím jsou.

Jak přestat být považován za rohožku

Říkají také ne!

Na rozdíl od toho, co si člověk může myslet, řekni ne je to znamení hluboké bezpečnosti. Ne na pracovní vytížení, které není možné dokončit včas, ne když jdete ven s mužem, kterého už znáte, nechcete jít, žádné další úsilí, když máte celý den.

Poslouchají pozorně

Nemusím nutně souhlasit s názory ostatních, ale nevyhýbají se poslechu rad a názorů těch, kteří jim chtějí pomoci. Pokud je to kritika, zkuste to vzít konstruktivně, aniž by radikálně revolucionizovaly jejich způsob bytí.

Mohou se odlišit

Schválení pro ně je vyloučeno. Nepodléhají módě, ale používají ji a mění ji podle svých představ, přizpůsobují ji stále novým způsobem. Být "hmotou" to není v jejich víře, ale být nezávislou součástí toho naprosto ano.

Učení se ze zkušeností

Pokud příběh končí, konstruktivně využívají zkušenosti a snaží se poučit ze svých chyb, aby se stejná chyba neopakovala.

Jsou pokorní

Nebojí se žádat o pomoc, naopak, obklopují se lidmi, jejichž návrhy a názory oceňují.

Pocity se nebojí

Ať už jsou to čistá láska nebo žárlivost, vědí, že tyto pocity jsou jejich součástí lidské povahy a externalizovat je bez strachu, že budou zesměšňováni nebo nepochopeni.

Dlouho se necítí provinile

Pro ně je vina dočasným pocitem, který má přesně definované místo a čas. Pak je zde hledání shovívavosti a touha po tom, že se již nedopustíte určitých chyb. Bezpeční lidé se cítí provinile, ale pak se to snaží opravit a zbavit se jich jednou provždy, bez zbytečných následků.

Nejsou sobecké

Vědí, jak pomáhat ostatním tím, že si užívají úspěchů těch, kteří jsou jim blízcí, zejména pokud jsou milovaní, a používají tyto úspěchy jako pozitivní podnět k dosažení vašich cílů.

Video: Aleš Kalina - Jak rozpoznat vztahové parazity anebo proč lásku jen přijímáme, ale již nedáváme?


Menu