Populární Místo Pro Moderní Ženy, Které Pomohou Každou Ženu Sovoyu Změnit Život K Lepšímu

10 Důvodů, proč se rodiče stávají přísnějšími

10 Důvodů, proč se rodiče stávají přísnějšími: rodiče

Existuje mnoho důvodů, které mohou rodiče přimět k tomu, aby s námi byli přísní. Zde je prvních deset a jak se vypořádat se situací.

Přísní rodiče, co mají dělat

vztahy mezi rodiči a dětmi vždy to bylo trochu komplikované. Jsou velmi přísné, velmi permisivní, ale nemůžeme popřít, že to je často náš postoj a chování, které ovlivňují jejich predispozici vůči nám.

Pokud se naši rodiče náhle stanou přísnými může být mnoho důvodů: náš nedostatek angažovanosti ve škole nebo doma, neschopnost komunikovat, hrubost nebo být příliš emocionální a osamělý. Podívejme se na všechny důvody:

Zvedněte hlas

Zvýšení hlasu proti rodičům je znamením malého respektu a mohlo by to vést k tomu, že budou vážnější. Snažte se ovládat a vždy udržovat dobré vzdělání.

Skrýt věci

Skrývání věcí od rodičů znamená, že je činí podezřelými, a proto je ztěžuje. Být upřímný je zbraň, která vždy platí.

Nepřijímejte žádné rady

Rady poskytované rodiči jsou vždy pro dobrý účel a nepřijímají, že to není dobrý nápad také proto, že tlačí rodiče, aby byli tvrdší a těžší.

Nepomáhejte doma

Dát ruku doma znamená být zralý a zodpovědný a je to dobrý způsob, jak znemožnit, aby rodiče byli příliš přísní.

Nikdy neřekneš komu jdete ven

Je důležité, aby naši rodiče věděli, s kým jdeme, abychom mohli odpočívat, jinak by byla jejich závažnost oprávněná.

Odpovězte špatně

Nesprávná reakce na rodiče znamená, že je přesvědčí, že máme něco špatného, ​​a proto se stanou automaticky závažnějšími.

Jsi nejasný a ne příliš přesný

Být nejasný, když řeknete, kam jdete a kdo jdete ven, je nejlepší způsob, jak je učinit podezřelými, a proto je učinit přísnými.

Jste příliš emocionální

Trocha emocí je v pořádku, ale je vždy citlivá a připravená na to, aby se rozplakala, jen zvýší závažnost rodičů.

Jste vždy na vlastní pěst

Vyřezávání prostor je v pořádku, ale vždy chtějí být sami, budou vaši rodiče podezřelé a zpřísní je.

Věci, které bychom všem rádi řekli mámě

Špatně ve škole

Je důležité studovat a skutečnost, že se bude jednat špatně, nutně nutí vaše rodiče, aby byli více pozorní a přísnější, aby tuto situaci zastavili.

Video: MILAN CALÁBEK - Meditace: léčení a cesta k vyšším duchovním stavům - Evolution, 12. 4. 2014


Menu